UNIVERSE, doğal dili, günlük yaşam ifadelerini ve öğrencilere yazılı ve sözlü olarak her 4 dil becerisinin de kapsamlı uygulamalarını bir araya getiren ve 4 seviyeden oluşan bir seridir. Universe aynı zamanda, her tür uluslararası sınavın ve daha yüksek seviye eğitim için elde edilmesi gereken sertifikaların gerektirdiği akademik becerileri de öğrencilere sağlar.

Menü